Gigthospitalet Gråsten

Gigthospitalet i Gråsten udvider

Dagbehandlingspladser i speciel designet pavillon

Gigthospitalet i Gråsten udvider med 400 kvadratmeter pavilloner til dagbehandlingspladser. Der skal i alt leveres 10 enheder hver på godt 40 kvadratmeter, som skal samles til én enhed. Ifølge planen skal enhederne være klar til indflytning i slutningen af januar 2011.

Allerede i slutningen af november begyndte de første enheder at ankomme. Pavillonerne blev transorteret fra Vamdrup med følgevogn til Gråsten, og de 10 tons tunge enheder blev derefter løftet af blokvognen og stillet i venteposition til den endelige montage.