Flot specialdesignet løsning for Aarhus Universitetshospital

Børn- og Ungeafdelingen under Aarhus Universitetshospital (AUH), har sat gang i et projekt, der skal løse deres lokale- og pladsmangel. I forbindelse med opførelsen af ”Det nye Børnehospital”, har der derfor været behov for midlertidigt at flytte den ambulante blodprøvetagning ud i nye pavilloner. Da de nye pavilloner er beliggende meget tæt på en af hovedindgangene til Børn- og Ungeafdelingen, har det været vigtigt for hospitalet, at de klæder bygningen og omgivelserne i placering, form og farver.

AUH kontaktede tre udbydere, og valgte i den proces Algeco til at løse opgaven. Algecos projektkonsulent, Jesper Petersen tegnede den perfekte planløsning, der sammenholdt med Algecos hurtige levering afgjorde sagen.

Da AUH har særlige krav til funktionalitet og indretning, har der, helt naturligt, været afholdt flere projekteringsmøder, undervejs i forløbet. Her har alle spørgsmål og emner været berørt, besvaret og løst. Opstillinger til hospitaler er også omfattet af specielle krav, bl.a. i forhold til byggeansøgning, statik og brand, samt den nødvendige hospitalstekniske indretning. Algeco har derfor leveret en flot og køreklar løsning, fuldstændigt efter AUHs ønsker og krav, så de selv, efter leveringen og opstillingen, problemfrit har kunnet klargøre pavillonerne til hospitalsdrift.

De fire flotte Kubus moduler, som udvendigt er beklædt med specialfremstillede røde facadeplader, fremstår i præcis samme farve som beklædningen på AUH´s øvrige pavilloner. Dette betyder, at Kubus indgår som en naturlig del af den gennemtænkte arkitektur på hospitalsområdet.

Arkitekt MAA/projektleder Peter Jakobsen, AUH, er glad for Algecos pavilloner, som han mener er en god løsning på et midlertidigt lokale- og pladsproblem på hospitalet. Det er derfor planlagt, at opstillingen skal stå, indtil ”Det nye Børnehospital” er færdigt, og det hårdtarbejdende personale får de faciliteter, som de har brug for.