Etik og værdier


Algeco er mere end bare de produkter og tjenester vi tilbyder. Som en vigtig aktør i branchen strækker vores ansvar sig ud over den fysiske levering af varer og tjenester. Vi arbejder konstant for altid at fremme ligestilling og retfærdighed på alle niveauer.


Virksomhedsværdier


En af vores vigtigste værdier er, at vi altid skal handle ærligt og retfærdigt overfor vores medarbejdere, kunder og andre aktører. Dette er også en af kerneelementerne i uddannelsen af vores medarbejdere, og en væsentlig del af vores etiske retningslinjer.

Hos Algeco behandler vi hinanden, vores kunder og vores partnere med respekt. Vi opfører os også i overensstemmelse hermed med gode manerer og holdninger. FNs menneskerettighedserklæring er stærk i vores samfund, og vi tolererer ikke forskelsbehandling på grund af race, køn, sprog eller religion.


Ansatte og HMS


Det gode arbejdsmiljø og medarbejdernes engagement i virksomhedens udvikling er faktorer, der definerer Algeco som en organisation. Ud over at overholde nationale love relateret til HSE og arbejdsmiljø har vi også et stort antal interne retningslinjer. Disse inkluderer interne kontrolforskrifter, som er en guide til vores interne procedurer for arbejde med sundhed, sikkerhed og miljø (HSE). Vi arbejder sammen med entreprenører for at følge retningslinjerne for HSE på arbejdsfaciliteter som beskrevet i klientbestemmelserne.


Kontrol og underretning


Algeco har en struktur og rapporteringslinjer, der sikrer, at aktiviteter planlægges, organiseres og udføres på en sikker måde. Kontrolsystemet er certificeret og bygget i overensstemmelse med ISO 9001: 2008-standarden. Derudover har vi kvalifikationer i Achilles, Sellicha og Startbank og overholder den norske bygningslov.


Vi har et veletableret notifikationssystem. Enhver, der opdager adfærd, der betragtes som uanstændig, eller procedurer, der overtræder vores etiske retningslinjer eller CSR-politikker, har ret og ansvar til at underrette.


Antikorruption, social dumping og sort arbejde


Algeco arbejder aktivt for at forhindre korruption, social dumping og sort arbejde. Vi arbejder kun med entreprenører og underleverandører, der har den samme høje standard og følger de samme retningslinjer som vi har angående sort arbejde, arbejdsforhold og etiske retningslinjer. Algeco er medlem af Entrepreneurs 'Association for Building and Construction og den danske udlejningsforening.