Flere indbyggere finder vejen til Vejen – og får plads

Da Vejen Kommune fik et presserende pasningsproblem i sommeren 2021, stod nogle af de yngste borgere uden pasning og kommunen uden en vuggestue.

Kommunen satte derfor gang i et projekt der skulle løse problemet. Ud af de tre adspurgte leverandører, var Algeco den eneste, der kunne løfte opgaven.
Algeco Danmark har bred erfaring med etablering af løsninger på børneinstitutionsområdet, både totalløsninger og tilbygninger. Den store ekspertise på området var med til at sikre den perfekte løsning for Vejen Kommune, hurtigt og professionelt.
Den midlertidige vuggestue som Algeco opførte, har nu været i brug i noget tid, og det er planlagt, at den skal stå i 2 år.

SIGNE STORK SØRENSEN, Personale- og pædagogfaglig leder af område 3 fortæller, at hun havde været noget forbeholden, da hun hørte, at der skulle opstilles pavilloner. Hun havde en forestilling om, at det måske ville ligne containere og barakker, men blev meget positivt overrasket, da hun så resultatet. Løsningen fremstår æstetisk og pæn, den er velfungerende med en god og praktisk indretning. Signe Stork Sørensen fortæller videre, at forældrene er tilfredse, og at børnene i vuggestuen trives godt.

HELLE HAMMERICH, bygningsingeniør i Vejen Kommune, er også meget tilfreds med samarbejdet. Produktet har fuldt ud levet op til forventningerne, prisen holdt, og hun vil gerne bruge Algeco en anden gang. Under hele forløbet har der været fokus på flow i processen og at få udnyttet kvadratmeterne bedst muligt. Både projektleder Jesper Pedersen og projektleder Martin Larsen fra Algeco mødte fysisk op flere gange for at sikre slutresultatet, og for at få alle krav indfriet.
Som det ses på plantegningen, er krybberum (soverum til de små) en del af vuggestuen. Nogle institutioner foretrækker udendørs soverum, andre indendørs, og Algeco kan levere begge dele. I Børnehaven Billingland ønskede de ønskede de en indendørs løsning, og krybberummene blev sat op som to separate pavilloner.