Beboelses- og boligmoduler

Genhusning, camps og studieboliger

Algeco har stor ekspertise inden for opførelse af boligmoduler til f.eks. genhusning, barakker, camps og studieboliger. Vores pavilloner er opbygget som fleksible løsninger, den kan skaleres op og ned med kort varsel, alt efter behov. Det er smarte boligløsninger der løser akutte behov, og som tager hensyn til både miljøet og de mennesker der skal bo i pavillonerne, eller midlertidigt indkvarteres.   

Vi tilbyder professionel rådgivning gennem hele processen, fra byggeansøgning til sluterklæring, og sørger for at det hele bliver kommunikeret i et forståeligt sprog. Alt foregår naturligvis i tæt samarbejde med kunden. Vi opfører modulopbyggede boligbyggerier, der kan inddeles i separate boligenheder over flere etager. Indretningsmulighederne i modulhusene er mange, uanset størrelsen på byggeriet. Vi tilbyder standardpavilloner og modulbyggeri til både midlertidige og permanente opstillinger. Uanset hvilken slags beboelsesmodul der benyttes, vil vores modulhuse opfylde alle kvalitetsmæssige krav, og skabe tryghed omkring boligsituationen.