Nye hjem til fordrevne ukrainere i København

Algeco har i samarbejde med Københavns Kommune skabt nye hjem til hundredvis af fordrevne ukrainere i det såkaldte Sydhavnstippen-område ved Bådehavnsgade i København. Baggrunden for boligprojektet er, at mange ukrainere er fordrevet til Danmark, hvilket har skabt et akut behov for midlertidig genhusning.

ALGECO HAR medvirket til at skabe en del afen lille ny by i byen iden sydvestlige del afKøbenhavn – Bådehavnsgade – der huser fordrevne ukrainere, som er kommet hertil fra krigen i Ukraine. Algecos del er i alt 117 moduler, som tilsammen udgør syv forskellige bygninger. Tilsammen er der tre boligblokke med i alt 115 værelser. I første omgang skal modul-boligerne fra Algeco huse ukrainerne i tre år. Det nye boligområde er som udgangspunkt en midlertidig løsning i håbet om, at ukrainerne snarest muligt kan vende tilbage til deres hjemland.

BÆREDYGTIGHED OG HUMANITÆR LØSNING I ÉT Til netop denne type formål er pavilloner og modulbyggeri fra Algeco en optimal løsning, der er økonomisk fornuftig for kommunen og derudover også den mest bæredygtige løsning. Bæredygtighed er et væsentligt område for Algeco og et gennemgående tema i hele byggeriet. ”Ud over genbrug af modulerne, er der lagt vægt på energieffektivitet og miljøvenlige materialer. Dette projekt demonstrerer, hvordan humanitære behov kan mødes gennem bæredygtige løsninger, og Algeco er med til at understøtte Københavns Kommunes ønske om både social omsorg og miljøansvar,” fortæller Ina Kristensen, COO hos Algeco Danmark.

INNOVATIVE LØSNINGER ER FREMTIDEN Det er meget almindeligt, at pavilloner og modulære bolig-systemer fra Algeco genanvendes til flere formål. Det gælder også for de moduler, der danner grundlag for ukrainernes nye hjem. Disse moduler har således tidligere været anvendt som midlertidige skolebygninger. ”Denne genanvendelse af modulerne indkapsler essensen af bæredygtigt byggeri, idet det reducerer miljøbelastningen og understøtter en cirkulær økonomi. Det er et eksempel på, hvordan byer kan anvende innovative løsninger til at tackle både miljømæssige og sociale udfordringer,” siger Ina Kristensen.

HURTIG LEVERING AF MODULER OG UDENDØRSOMRÅDER En anden fordel har i dette tilfælde været hastigheden, hvormed det lykkes at klargøre boligområdet. Anlægget af disse boliger begyndte i maj 2023, og de var indflytningsklare i november. Algeco har også etableret udenomsarealer med brandveje, grønne områder, parkeringspladser, terrasser, skærmede grønne områder, en sansehave og legepladser. Alt sammen for at skabe et miljø, hvor beboerne kan finde ro, og børn kan lege.

Vil du vide mere? Så kontakt os her