Moduler læste udfordring med vand i kælderen på Gladsaxe Brandstation

Gladsaxe Brandstation fik en akut udfordring med vand i kælderen i de lokaler, hvor brandfolk på vagt bader og klæder om. Det krævede en hurtig løsning, og den fandt Algeco med deres B020 moduler i to plan.

Mere end 100 fuld- og deltidsbrandmænd stod med en udfordring, da der pludselig opstod en delvis oversvømmelse af deres bade- og omklædningsrum. Gladsaxe Brandstation havde behov for en hurtig løsning, som passede ind på området. Den havde Algeco med deres omklædningsmoduler, som kan opsættes hurtigt med hensyntagen til aktiviteterne på området ved udrykninger. Kommunen tog kontakt til Algeco, og der blev i løbet af ganske få dage etableret et møde med dem og deres eksperter i fremføring af el, vand og afløb.

Hurtigt samarbejde løste udfordringerne
Samarbejdet fungerede fra starten, hvilket var nødvendigt i situationen. Det er en Falck- og brandstation, så der er forskellige krav til placeringen og faciliteterne, som Algeco opfylder, mens skaderne på den oprindelige bygning bliver udbedret.

Arbejdet foregik under hensyn til udrykninger og færdsel  
Der er en del færdsel på stationen, da den både huser sygetransporter, ambulancer, beredskabets køretøjer og brandbiler. Arbejdsområdet blev tydeligt markeret med kegler for at sikre en betryggende afstand mellem kørende færdsel og håndværkere. Algeco koordinerede grundigt arbejdet med at hejse pavilloner ind på brandstationen, så opsætningen ikke kom i vejen for udrykningskøretøjer.

Håndværkerne blev løbende instrueret i at være ekstra opmærksomme på, at tabte skruer og lignende straks skulle fjernes, så der ikke blev skabt risiko for punkteringer.

Fakta:
På projektet ved Gladsaxe Brandstation er benyttet omklædningsmodulet B020, der opstilles midlertidigt uden byggetilladelse. Løsningen blev at opsætte seks moduler til bad og omklædning til personalet.
Gennem samarbejdspartnere, som er eksperter inden for fremføring af el, vand og afløb, fandt Algeco en placering, der minimalt forstyrrede brandfolkene og deres evne til at rykke hurtigt ud.
Det hele foregik hurtigt og uden betydelig ventetid for kunden.

Vil du vide mere? Så kontakt os her