Module Tech investerer i en grøn fremtid

Hos Module Tech er den grønne omstilling en rød tråd. Her ses affald ikke som affald, men som materiale med en værdi. 
Og visionen er klar – at sortere materiale så meget som muligt og derefter sende det til et sorteringscenter eller sælge det til genbrug. 

MODULE TECH ER den estiske producent af Algecos modulbygninger i Norden. Her er miljømålene omkring udledning, materialer og vandforbrug sat højt. 

– Vi arbejder med stor forsigtighed og bruger en lang række sikkerhedsforanstaltninger. Vi er særligt forsigtige med farligt materiale og såkaldte flyvende partikler, såsom uld, siger Priit Saago, Supply Chain Manager. 

RESTMATERIALE HÅNDTERES systematisk på den estiske fabrik. På alle arbejdspladser, hvor der fx håndteres træ, uld, plast og pap, er der beholdere eller poser til at sortere. 

– Plast og pap presses til kubikmeter emballage. Træ og uld lægges i poser, der transporteres til sorteringscentralen. Derudover forsøger vi at bruge så meget som muligt af materialerne modulerne, siger Priit. 

ENERGIEN PÅ FABRIKKEN er også nøje udvalgt. 

– Vi har i et par år nu købt strøm fra Estonian Energy, og fra i år er den vedvarende. Lige nu arbejder vi også på montering af solpaneler. 

– Næste mål er at komme af med gasvarmen og finde et alternativ. Det kan for eksempel være jordvarme. 

DEN GRØNNE OMSTILLING hos Module Tech er helt i tråd med Algecos og Modulaire Groups mål om at reducere, genbruge og genanvende. Sammenlignet med konventionelle konstruktioner bygges moduler hurtigere samt smartere og grønnere. 

– De reducerer ikke kun materialeforbruget, men belaster også miljøet på byggepladsen og dens omgivelser meget mindre fysisk. De fleste af de materialer, vi bruger til at bygge med, er baseret på træ, og vi bruger kun lim og silikoner, der er M1 certificeret. M1-klassificeringen sætter grænseværdier for udledning af flygtige organiske forbindelser, formaldehyd og ammoniak, siger Priit.

Vil du vide mere? Så kontakt os her