Ina har fokus på kunden, løsningen og projektet

AT BALANCERE MODULBYGGERI og BR18 er en af Inas kernekompetencer. Inas mål er altid at indfri kundens forventninger til et projekt. Om det er en camp til 500 mand, en bygning til psykiatrien eller to pavilloner til den lokale børnehave: Ina lytter til kundens forventninger, afdækker behovet og leverer resultatet. Ina er innovativ, og hun går i dialog med kunden. Det sker tit, at hun kommer med et tvist på en opgave, og det færdige resultat indfrier mere end kundens forventninger. Der står 1-0 til Ina, når en opgave er afleveret. 

INA KRISTENSEN ER Algecos operationelle chef (COO) i Danmark og har det overordnede ansvar for teknik, indkøb, flåden og projekter. Herunder produktionen, fra tilpasning og igangsættelse hos producenten til aflevering af det færdige projekt. 

INA ARBEJDER MED systematisering og optimering af arbejdsprocesser, og at projekterne er rentable. Samtidig har Ina fokus på godt arbejdsklima og ikke mindst sin mærkesag – bæredygtighed – hvor hun har fingeren på pulsen. 

NETOP BÆREDYGTIGHED VÆGTER Algeco meget højt, og her er der handling bag ordene. Inden for alle segmenter af forretningen bliver der set på tiltag, som bringer os nærmere målet. 

Ina er med helt fremme i denne transformation. Målet er at gøre Algeco mest muligt bæredygtig. Og vi er godt på vej. 

INA ER UDDANNET civilingeniør inden for byggeri, og har indgående kendskab til bygningsreglement med tilhørende certificeringsordninger. Ina har 12 års erfaring inden for moduler og pavilloner. Derudover står Ina for samhandelsaftaler og er med til at sikre faste gode håndværkere til opførelse af byggerierne.

Kontakt Ina Kristensen