Etik og værdier

Som en stor aktør i branchen strækker vores ansvar sig ud over vores fysiske varer og tjenester. Vi arbejder kontinuerligt på altid at
fremme lighed og retfærdighed på alle niveauer.

ALGECOS VÆRDIER
En af vores vigtigste værdier er, at vi skal handle ærligt
og retfærdigt. Det gælder både med og imod vores
medarbejdere, kunder og andre aktører. Vi har
nultolerance over for diskrimination og behandler
alle med respekt uanset race, køn, sprog eller
religion. Vi følger selvfølgelig FN's erklæring om
menneskerettigheder.


MEDARBEJDERE OG HSE
Hos Algeco har vi en lang række interne retningslinjer
vedrørende HSE (sundhed, sikkerhed og
arbejdsmiljø). Virksomheden er præget af et godt
arbejdsmiljø og stort engagement fra medarbejderne.

KONTROL OG RAPPORTERING
Hvis nogen opdager adfærd, der betragtes som
uanstændig, eller som strider mod vores etiske retningslinjer,
har personen ret og ansvar til at markere
forseelsen. Vores kontrolsystem er certificeret og
bygget i overensstemmelse med ISO 9001:2015 og
14001:2015 standarder.


ANTI-KORRUPTION, SOCIAL DUMPING
OG SORT ARBEJDE

Hos Algeco arbejder vi aktivt for at forebygge
korruption, social dumping og sort arbejde. Vi
samarbejder kun med entreprenører og underleverandører,
der har samme høje standarder og
følger de samme retningslinjer som os. Algeco er
medlem af Entrepreneurs Association for Building
and Construction og den danske udlejningsforening.

Vil du vide mere? Så kontakt os her