De psykiatriske parienter i Region Midtjylland får bedre vilkår

Regionspyskiatrien Horsens udvider. Byggeriet er sat i gang. Patienterne kan se frem til 12 nye sengepladser.

BAGGRUND
Regionspsykiatrien Horsens udvides med et helt nyt almenpsykiatrisk sengeafsnit og nyt administrationsafsnit. I byggeperioden er det nødvendigt at genhuse visse funktioner i pavilloner. Det var her, at Algeco kom ind i billedet.

BELIGGENHED OG BYGGERI
Det psykiatriske hospital ligger ud til Horsens Fjord. Det gav visse udfordringer, da vi skulle opstille moduler til genhusningen. På grund af beliggenheden i det åbne landskab ud til vandet var det nødvendigt at lave ekstra byggetekniske foranstaltninger, alt sammen for at sikre at modulerne bliver stående, stabile, på trods af jordbundsforholdene. Modulerne blev forankret i underlaget med punktfundamenter og i toppen med armeringsjern.
I byggeperioden er det administrationen, som er flyttet til Algecos pavilloner. Opstillingen består af 18 Kubus moduler i to etager. Her har 56 medarbejdere deres nye arbejdsplads, imens byggeriet foregår. Bygherre forventer, at byggeriet står færdigt om 1,5 år.

BRUGERNE
Seniorprojektleder Søren Sørensen fra Region Midtjylland er meget positiv både omkring forløbet og det færdige resultat. Søren Sørensen udtaler: ”Da der var styr på datoen for opstillingen, tog Algeco teten og var effektive”.
Samarbejdet med projektleder Magnus Skovlunde har fungeret professionelt og
upåklageligt.
Søren Sørensen oplever, at akustikken i pavillonerne er rigtig fin, bedre end i deres egne bygninger. Hans eneste anke er, at myndighedsreglementet er alt for omstændeligt. Det kan vi ikke ændre på, sådan er lovgivningen.

Vil du vide mere? Så kontakt os her

Magnus Skovlunde, projektleder for genhusning i Regionspsykiatrien Horsens

MAGNUS SKOVLUNDE ER en mand med baggrunden i orden. Han er uddannet tømrer og bygningskonstruktør. Han har bred erfaring fra
byggebranchen og har beskæftiget sig med nyt byggeri, vedligehold samt udbedring af byggeskader.
Magnus Skovlunde ved, hvordan bygninger og opstillinger skal være – uden fejl og mangler.
Opstillinger skal stå skarpt på afleveringstidspunktet, de skal have holdbarhed og indgå som en del af helheden. Han stiller høje krav til
sig selv, til materialevalg og til bygherre. Han går gerne i dialog, hvis han ser en bedre løsning undervejs. I en byggeproces kan der opstå
uforudsete problemer, der kræver handling, og måske lidt andre vinkler end oprindeligt planlagt.
Det er Magnus mand for at løse.

I HORSENS VAR der to vilkår som gjorde, at der skulle tænkes anderledes, nemlig at det er midlertidigt byggeri og beliggenheden tæt
ved fjorden. Normalt sættes en opstilling på et område med flisebelægning eller asfalt. Det kunne ikke lade sig gøre i Horsens. Her var det nødvendigt at støbe punktfundamenter i en særlig holdbar beton med forstærket armering.
Samtidig blev modulerne forstærket med jern øverst. Herved blev opstillingen stabil. Omvendt kan opstillingen relativt simpelt tages ned igen uden at efterlade varige forandringer i landskabet.
Modulerne kan renoveres og indgå i ny genhusning.

SOM MAGNUS SKOVLUNDE siger: ”en spændende opgave, lidt ud over det sædvanlige, altid sjovt at blive udfordret. Og på trods af en
stram tidsramme blev vi færdige som aftalt”.