Boliger til ukrainske flygtninge i København

Siden februar 2022 er der kommet mere end 31.000 ukrainske flygtninge til Danmark. Det har skabt et behov for midlertidig genhusning. Københavns Kommune har valgt at etablere et område med boliger til flygtningene på Bådhavnsgade. Området blev opdelt i 4 arealer og sendt i udbud. Algeco vandt licitationen for to af arealerne 

BOLIGERNE 

Boligerne består af 117 moduler fordelt på 3 boligblokke på det ene område med 44 værelser, og 4 blokke på det andet område med 71 værelser. Blokkene er bygget ens op: stuetagen indeholder handicapvenlige værelser, vaskeri samt teknikrum. Opvarmning er luft til vandbåren. Alle etager har værelser med fælleskøkken og badefaciliteter. 

For at give området et mere spændende arkitektonisk udtryk er bygningerne i forskellige etager. Der er bygninger i 1, 2 og 3 etager. 

PROCESSEN 

Det første spadestik blev taget i midten af maj, herfra er det gået hurtigt. Alle 117 pavilloner er opstillet på området. Håndværkerne er i gang med at sammenbygge pavillonerne, at etablere el, vand og varme, så det bliver til boliger. 

Tidsplanen er overholdt. Den 4. august inviterede projektleder Anja Grove bygherre og alle under-leverandører til halvvejsgilde. ”Det kan vi kun, fordi alle vil dette og tager et ansvar for, at vi kan byde nye beboere velkommen snart. Det er godt gået af alle. Mens andre har holdt sommerferie, har vores folk arbejdet hårdt for Algeco. Det skal fejres!” udtalte en stolt Anja Grove. 

EN HELHEDSLØSNING 

Algeco etablerer udenomsarealerne med brandveje, grønne områder og parkeringspladser. Her er det vigtigt, at de grønne områder giver mulighed for ro, og plads til, at børnene kan være børn. De nye beboere er mennesker, som er flygtet fra krig. Vi har derfor valgt en løsning med terrasser, skærmede grønne områder, sansehave og legepladser. 

AFLEVERING 

De 3 boligblokke afleveres medio september, de sidste 4 primo oktober. Der er ingen tvivl om, at vi når det. Det er et vigtigt projekt, det handler om mennesker i nød. 

Vil du vide mere? Så kontakt os her