3 vigtige budskaber fra Algecos Leverandørkonference

CEO Mads Blom og COO Ina Kristensen havde inviteret Algecos nære underentreprenører til konference i Ringsted den 21/6.
Det var første gang, at Algeco Danmark afholdt leverandørkonference.

Formålet med konferencen var at fortælle om sikkerhed, projektorganisering og samarbejdet med leverandørerne.

Sikkerheden på Algeco. 
Sikkerhed er helt øverst på dagsordenen hos Algeco. Der blev givet information om, hvilke regler og procedurer, vi har, og hvorfor sikkerhed er så vigtig. Endvidere blev det beskrevet, hvordan sikkerheden konkret udøves på byggepladserne. Når et projekt skal sættes i gang, mødes projektlederen med alle underentreprenørerne på byggepladsen. Her gennemgås sikkerhedsinstruksen, alt lige fra de overordnede regler til hvor findes førstehjælpskassen og hjertestarteren.

Projektorganisering. 
Først blev projektlederne præsenteret. Herefter fulgte en gennemgang af, hvordan et projekt forløber, hvem gør hvad og hvornår, hvordan indhentes priser, opfølgning og aflevering.

Samarbejde og synergieffekt. 
Det var vigtigt for os i Algeco at fortælle vores underentreprenører, at vi sætter stor pris på samarbejdet. Uden vores samarbejdspartnere kunne vi ikke præstere det, som vi kan i dag.

Vi prioriterer at faste, kompetente underentreprenører i et langvarigt, stabilt samarbejde – til gavn for begge parter.

Det blev en rigtig god dag!
Hele konferencen foregik i en konstruktiv atmosfære med mange fine dialoger på kryds og på tværs. Mange af deltagerne ytrede ønske om en snarlig gentagelse.

Der er ingen tvivl om, at vi gentager succesen. Der kommer en ny leverandørkonference. Tidspunktet er ikke fastlagt endnu – vi kan love, at vi sender invitationer ud i god tid.

Tak til alle for en udbytterig dag!

Vil du vide mere? Så kontakt os her