Miljø og bæredygtighed


Algeco sigter mod at vokse og udvikle os på en ansvarlig og bæredygtig måde. At udvikle værdiskabende relationer mellem os og vores kunder, leverandører og det samfund, hvor vi opererer, er en nøgleværdi i vores forretningsfilosofi. Som et multinationalt selskab tror vi stærkt på, at initiativer, der fremmer miljømæssigt og socialt ansvar, er afgørende for at sikre rentabel og værdiskabende vækst.

Virksomhedens sociale ansvar (CSR)


Algeco arbejder målrettet med at afbalancere økonomiske, miljømæssige og sociale overvejelser. Derfor har vi velbegrundede etiske værdier i bunden, der former, hvordan vi opfører os og arbejder sammen. Dette lægger ikke kun grundlaget for, hvordan vi arbejder internt, men også hvad eksterne aktører kan forvente af os


Vores ansvar inden for områder som sikkerhed, miljø, etik og antikorruption er veletableret i virksomheden og gennem retningslinjer. Strategien er også implementeret solidt i ledelsen og bestyrelsen.


Algeco følger retningslinjerne for CSR som angivet i ISO 26000. Disse retningslinjer er baseret på erklæringer og konventioner udarbejdet af FN og underordnede organisationer. Derudover har vi udviklet klare mål for HSE, som vi overvåger på samme måde som vores økonomiske mål.


Vores KPI'er i HSE opsummeres og kommunikeres gennem virksomheden og til vores ejere hver måned.


Med implementeringen af ​​retningslinjerne er vi overbeviste om, at virksomheden er godt rustet til at overvåge, analysere og følge op på miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder. Desuden overholdes alle sikkerhedsstandarder og forskrifter til enhver tid. Vores medarbejdere har stor erfaring, og vi er stolte af at levere produkter og tjenester, der efterlader et minimalt miljømæssigt fodaftryk.


Vores virksomhedsværdier afspejler dette ansvar, og vi strækker os langt ud over den fysiske levering af vores produkter og tjenester.

Bæredygtighed


Algeco vil være en banebrydende virksomhed, der konstant arbejder på yderligere udvikling og mere bæredygtige løsninger. Vi vil både arbejde med det, vi selv kan implementere, og hjælpe med at påvirke partnere og kunder, hvor vi ser, at vi kan gøre en forskel.


Ansvar og bæredygtighed er en vigtig del af vores langsigtede forretningsmodel, da dette er områder, der konstant udvikler sig.


Vi ønsker at undgå eller minimere den negative indvirkning på enkeltpersoner, samfundet eller miljøet og samtidig skabe værdi for vores ejere og andre aktører. Vi mener, at dette styrker forbindelsen mellem virksomhedens overskud og sociale fordele både på lang og kort sigt.


Miljø


Algeco ønsker at beskytte miljøet og arbejder kontinuerligt for at sikre, at vores produkter og tjenester har ringe eller ingen negativ indvirkning på miljøet. Vi er forpligtet til at minimere eller undgå aktiviteter, der skader miljøet.


Vi udfører vores projekter med minimale emissioner og genbruger så meget af produkterne som muligt. Derudover arbejder vi sammen med vores kunder og leverandører for at udvikle miljøvenlige løsninger. Med hensyn til affald på byggepladser følger vi regler om sortering af affald på byggepladser.

Vi genbruger også store dele af det anvendte materiale i vores moduler ud over at arbejde med affaldshåndtering under samlingen.